پاسخ پرسش : امکان درمان درد و برآمدگي در مچ دست چاپ
خانم، 25 ساله از اراک
پرسش : مدت زيادي است كه احساس درد در مچ دستم ميكنم پس از مدتي روي مچ دستم برآمدگي ايجاد شد كه با فشار دادن داخل ميرفت و به شدت احساس درد ميكردم پزشك تشخيص گانگليون داد و 2 هفته دستم در آتل بود. برآمدگي از بين رفت اما مچ دستم همچنان درد ميكند
پاسخ : برای درمان و انداختن زالو به مطب مراجعه نمایید