پاسخ پرسش : کم کاری فوق کلیوی چاپ

آقا، 45 ساله از اصفهان
پرسش : باعرض سلام پسردوساله دارم که به کم کاری فوق کلیوی مبتلا است ودرحال حاضر هیدروکورتیزون و فلودروکورتیزون مصرف میکند آیا روشی برای درمانش وجوددارد؟

پاسخ: درمان قطعی نداریم ولی می توانیم به ایشان کمک کنیم.