پاسخ پرسش : پرهیز در بیماران دارای نارسایی کلیه چاپ

خانم، 44 ساله       
پرسش: براي درمان نارسايي كليه از چه غذاهايي بايد پرهيز و از چه داروها و غذاهايي بايداستفاده شود

پاسخ: غذای سالم میل کنید، از خوردن مواد کارخانه ای دارای مواد افزوننده جلوگیری کنید چرا که تصفیه این مواد در کبد و کلیه خیلی سنگین می باشد.
گوشت گوساله و گاو مطلقاً نخورید، گوشتهای سالم هم خیلی کم و محدود میل کنید.
برای نارسایی کلیه نسخه ای هم داریم که باید به مطب مراجعه نمایید.