پاسخ پرسش : وجود خون در ادرار و منی چاپ

آقا، 26 ساله            
پرسش: بیماریهای کلیوی، مجاری ادرار و تناسلی
پرسش: وجود خون در ادرار و منی به چه علت می باشد و راه درمان آن چگونه است ؟ لطفا توضیح بفرمایید ؟

پاسخ: آزمایش دهید تا علت آن معلوم شود و باید حتماً برای درمان پیگیری نمایید.