پاسخ پرسش : تكرر ادرار در کودکان چاپ
کودک، 5 ساله                            
پرسش: دختر پنج ساله‌اي دارم كه دچار تكرر ادرار شده است. هر يك ربع ساعت، يك‌بار دستشويي مي‌رود. در آزمايشها، نه قند دارد و نه عفونت. سونوگرافي‌ مثانه و كليه هم مشكلي را نشان نداده. لطفا مرا راهنمايي كنيد
پاسخ: کودک شما سردی کرده است، شربت زنجبیل و عسل را روزانه بخورد.