پاسخ پرسش : درمان اسپرم ضعیف با حرکت کند چاپ
آقا، 30 ساله
پرسش : 4 سال است ازدواج کرده ام و هنوز بچه دار نشده ام نطفه ام ضعیف است و حرکتم کند. (به علت داشتن واریکسول حرکتم کند است) امکان مراجعه به مطبتان برایم سخت است (شهرستانی هستم)
جنابعالی چه توصیه ای برای بچه دار شدنم می کنید؟
پاسخ: با روغن زیتون، پیاز را سرخ کنید و داخلش تخم مرغ محلی بریزید و بخورید. لپه و نخود را نیز زیاد میل کنید. سردی کمتر بخورید و برای درمان واریکوسل تان باید زالو بگذارید.