پاسخ پرسش : عفونت ادراري با وجود رعايت بهداشت چاپ
خانم، 38 ساله
پرسش: علت مكرر عفونت ادراري با وجود رعايت بهداشت فردي چيست؟
پاسخ : خیلی از مواقع وسواسهای بیش از اندازه یا شستشو در زمان دوره ماهانه باعث این گونه عفونت ها می شود. شما فکر می کنید بهداشت را رعایت می کنید.
ما متاسفانه در زنان بهداشت نداریم. مردم خیال می کنند بهداشت را رعایت می کنند. معنی بهداشت این نیست که هر روز بدنتان را بشویید، بهداشت آن است که درون قسمت زناننگی شما بهداشتی باشد که این یک بحث مفصلی دارد.
برای رفع عفونت توصیه می گردد تزریق واژینال عسل بکنید و در آفتابه مسی آب را مدتی قرار داده و با آن خود را بشویید و بعضی مواقع نیز به آن آب مقدار کمی سرکه (خیلی رقیق) نیز اضافه کنید.