پاسخ پرسش : بالاتر قرار گرفتن بیضه چاپ
آقا، 28 ساله از زنجان
پرسش: با سلام  آقای دکتر یکی از بیضه های من کمی بالاتر از محل اصلی قرار گرفته است. و آن محل به صورت تورم کرده و بزرگتر از حد معمول شده است.البته در حین لمس بیضه مشخص است که خود بیضه تحلیل رفته و کوچکتر شده است ولی محل آن و سمت راست بیضه کمی متورم شده است. ضمناً محل مربوطه هیچ دردی ندارد . فقط بعد بزرگی محل از روی شلوار به خوبی مشاهده شده و ناراحت کننده است.تکلیف من چیست؟ عوارض این مشکل چیست؟با تشکر از شما

پاسخ : باید دید که چقدر بالاتر قرار گرفته اگر از داخل کیسه خیلی بالاتر باشد، مستعد بدخیم شدن هست و حتماً باید مراجعه نمایید تا معاینه گردد.