پاسخ پرسش : بچه دار شدن بعد از پیوند کلیه چاپ
برچسب ها: بارداریکلیه ها
خانم، 24 ساله
پرسش : من خانمی هستم که بر اثر کم کاری کلیه هردو کلیه ام را از دست داده ام و در سال 82 پیوند کلیه انجام داده ام آیا برای بچه دار شدن مشکلی هست با توجه به قرصهای که مصرف میکنم؟

پاسخ : با توجه به مصرف دائمی دارو و تاثیر منفی آنها بر روی جنین به این راحتی نمی توانید اقدام به بارداری نمایید، مگر تحت نظر دکتر بتوانید مصرف داروهایتان را در دوران بارداری قطع نمایید یا کاهش دهید