پاسخ پرسش : تغذیه نوزاد یک ساله چاپ
برچسب ها: عسلتخم مرغدندانشیر گاوکودک بد غذاکرهکودک

نوزاد دختر، 1 ساله از قم
پرسش :  به علت دندان درآوردن غذا خیلی کم میخورد.بیشتر شیر می خوره و غذا خیلی کم میخوره. دکترش گفته کره یا روغن روی غذایش بریزم، شما چه دستور غذایی میدهید؟

 

 

پاسخ : کره و روغن خوب را روی غذایش بریزند. تخم مرغ محلی را به شکل عسلی هر چقدر دوست دارد بدون محدودیت به او بدهید و شیر خوب گاو با عسل  به او بدهید.