پاسخ پرسش : راه راه و ناصاف بودن سطح ناخن دست و پا چاپ
برچسب ها: ظرف مسیسماور برنجیتغذیه ی سالمناخن

خانم، 36 ساله از رشت
پرسش: سطح ناخن دست و پاي من راه راه و ناصاف است و به صورت چندضلعي است.براي صافي سطوح ناخن چه بايد كرد؟

 

 

پاسخ : تغذیه خود را سالم کنید و از ظروف مس و  سماور برنجی حتماً استفاده نمایید تا مشکل کمتر شود.