پاسخ پرسش : حجامت و تنوع آن چاپ
برچسب ها: حجامت

آقا، 18 ساله
پرسش: آيا حجامت انواع متفاوتي دارد ؟ يعني همه پزشكان كه حجامت مي كنند مورد تاييد شما در نحوه حجامت هستند؟

 

پاسخ : حجامت انواع متفاوتی دارد و حجامت درجاهای مختلف می تواند اثرات متفاوتی هم داشته باشد. در ضمن همه پزشکان مورد تایید ما نمی باشند.