پاسخ پرسش : غذای کمکی برای نوزاد چاپ
برچسب ها: عسلنوزادشیر گاوشیر مادرحریره بادامحریره

 

آقا، 34 ساله
پرسش: بهترین غذایی که  بتونم از هفت ماهگی  به بعد، بعد از شیر مادر به نوزادم بدهم چیست؟

 

پاسخ : به ایشان شیر گاو، عسل و حریره بادام بدهید  و کم کم غذاهای سبک و لطیف را می توانید به ایشان بدهید.