پاسخ پرسش : انحراف ساق پا چاپ
برچسب ها: پاانحراف ساق پاجراحی

 

خانم، 23 ساله از کرمانشاه
پرسش: حدود سه سال قبل متوجه شدم که در هر دو پایم دچار مشکل انحراف ساق پا هستم پزشکان تنها راه را جراحی میدانند آیا راه دیگری برای از بین بردن انحراف ساق پا به جز جراحی وجود دارد

 

 

پاسخ : با توجه به اتمام سن بلوغ شما دیگر کاری نمی شود کرد.