پاسخ پرسش : درمان بیماری آبله مرغان چاپ
برچسب ها: حجامتکودکحجامت سبکحجامت کودکآبله مرغان

 

کودک، 3 ساله
پرسش: لطفاً در رابطه با درمان بیماری ابله مرغان و نوع برخورد با ان درکودکان(دختر  3ساله) راهنمایی فرمایید؟ (آبله مرغون)

 

 


پاسخ : هنگام غروب یک حجامت سبک انجام دهند و در تمام مدت بروز علائم آبله مرغان مدام خنکی بخورند. آبله مرغان ایشان بسیار سبک خواهد شد.