پاسخ پرسش : عسل با موم - تشخيص عسل خوب چاپ
برچسب ها: عسلعسل با مومَرسشکرک

 

آقا، 37 ساله از كرج
پرسش : عسل با موم بهتر است يا بدون موم موجود در بازار. نحو تشخيص عسل خوب چه با موم وبدون موم را در صورت امكان بفرماييد؟

 

 

پاسخ : عسل با موم را نخورید بهتر است. اصولاً عسل خوب و درجه یک آن است که رس ببندد یعنی مانند کره و به رنگ کرم بشود (نه سفید رنگ) که به اصطلاح عام شکرک ببندد و اگر در آب سرد قرار دهید و کم کم گرم کنید به حالت اول باز گردد.