پاسخ پرسش : مناظره با اطبا و محققین چاپ
برچسب ها: طب سنتی

آقا، 20 ساله از اصفهان
پرسش: سلام. چرا اقای دکتر برای اثبات حقانیت ادعاهای خود که به طریقی قران وعترت را میرساند به مناظره با اطبا و محققین حال نمی پردازد.

 

 

پاسخ : با تشکر از پیشنهاد شما، متاسفانه فرهنگ مناظره صحیح و منطقی هنوز فضای خود را باز نکرده است و حکم تیغ دو لبه است.