پاسخ پرسش : تعریق زیاد نوزاد چاپ
برچسب ها: حجامتنوشابهعرق کردننوزادسس مایونزکاکایو

آقا، 33 ساله از تهران
پرسش : پسری هشت ماهه دارم که تعریق زیاد دارد علت چیست وبرای درمان آن چه باید کرد؟

 

 

پاسخ : اول حجامت نمایید و بعد به مطب مراجعه کنید. ضمناً کاکائو، سس مایونز، نوشابه و اینگونه مواد را نخورد.