پاسخ پرسش : جایگزین پودر رختشویی چاپ
برچسب ها: صابون قهوه ایپودر رختشویی

 

خانم، 21 ساله از قم
پرسش : آیا به جای پودر رختشویی جایگزینی دارید؟

 

 

پاسخ : همه چیز را همگان داند. ما فعلاً جایگزینی نداریم ولی می توانید از صابون قهوه ای برای شستشوی لباس با دست استفاده کنید.