پاسخ پرسش : ممنوعیت داغ کردن مستقیم عسل چاپ
برچسب ها: عسلسرطانمصفی

 

آقا، 40 ساله از تهران
پرسش : در کتابی خواندم اگر عسل در معرض دمای بیش از 65 درجه سانتیگراد قرار گیرد ترکیباتی در آن ایجاد میشود که سرطان زاست نظر جنابعالی چیست ؟

 

 

پاسخ : عسل نباید در معرض شعله مستقیم قرار بگیرد. عسل را می توان در آب ریخت و سپس آنرا داغ کرد و جوشاند تا مصفی شود و مفید گردد.