پاسخ پرسش : جنس اسفند جهت خوردن چاپ
برچسب ها: اسفندگلپر

پرسش : میخواستم بدانم که منظورتان از اسفند که فرمودید برای اسهال خوب است همان است که دود میکنند یا اسفند چیز دیگری است؟

 

 

پاسخ : بله منظور همان اسفند است که دود می کنند البته بدون گلپر و مواد دیگر.