پاسخ پرسش : درمان غلبه صفرا و سودا چاپ
برچسب ها: سوداآش آبغورهصفرا

پرسش : باسلام و درود وقتی صفرا و سودا با هم بر جسم انسان غلبه دارند چه غذاهایی بهتر است بخوریم؟ اگردرمان خاصی در نظر دارید لطفا توضیح دهید؟ دست علی بهمراهتان

 

 

پاسخ : سعی کنید از منزج استفاده کنید تا تمام اینها را رفع کند. منزج آش آبغوره را استفاده کنید که سه روز اول صفرا را درست می کند و چهارده روز اگر بخورید سودا درست می کند.