پاسخ پرسش : سفید کاری ظروف مس چاپ

آقا، 27 ساله                     
پرسش: ظروف مسي را پس از سفيد كردن پس از جند سال ديگر باز بايد سفيد كرد يا نه ؟پاسخ: بسته به میزان استفاده و نوع نگهداری شما دارد. هر وقت قرمزی مس پیدا شد، مجدداً سفید کاری نمایید.

قلعي كه در سفيد كردن مس استفاده مي شود تقلبي نيست؟

پاسخ: به مراکز مورد اطمینان مراجعه کنید.

ايا ديگ مسي بدون سفيد كردن مضر مي باشد؟

پاسخ: بله، بهتر است سفید کاری نمایید.