پاسخ پرسش : منع استفاده از تیغ برای زدن موهای زائد بجای واجبی چاپ

آقا، 39 ساله                        
پرسش: استفاده از تیغ زدن بجای واجبی جهت ازاله موهای زاید بدن مورد تایید است؟پاسخ: بسیار کار غلطی است، ضمناً استفاده از واجبی فقط به دلیل کاربرد آن برای ازاله موهای زاید بدن نیست و با استفاده از آن مزایای دیگری نیز حاصل می شود لذا باید بدانید واجبی موبر هم است ولی فقط این کاربرد را ندارد که تیغ یا حتی پودرهای موبر موجود در بازار را بتوان جایگزین آن کرد.