پاسخ پرسش : دستگاه تصفیه هوا چاپ

آقا، 33 ساله                        
پرسش: سلام آیا استفاده از دستگاه تصفیه هوا برای منازل (و مریض )مناسب است .در ضمن آیا تصفیه هوای طبیعی هم داریم لطفا معرفی نمایید .
متشکرمپاسخ :  ما اعتقادی به این دستگاه ها نداریم، اگر کسی بتواند در روی پشت بام، کولر را در یک محفظه چند لایه بگذارد که هر لایه دارای فیلترهایی مانند پوشال باشد تا هوا دو سه مرتبه از این فیلترها بگذرد و بعد به کولر برسد، می توااند خوب باشد.