پاسخ پرسش : نکاتی در رابطه با تدابیر پیران چاپ
برچسب ها: گرم و خشکگرم و ترروغنهای گرمورزشپیاده رویتغذیهافراد پیر

 

آقا، 37 ساله                                    
پرسش: با سلام
احتراماً خواهشمند است در رابطه با افراد پير و نكاتي در رابطه با تغذيه آنها مطرح نمائيد .پاسخ : مشایخ (پیران) باید کلاً غذای گرم و تر و گرم و خشک بخورند. در پیری هاضمه ضعیف می شود و نباید مانند دوران جوانی غذا بخورند، چرا که اگر بخواهند با این هاضمه ضعیف آن حجم غذا را بخورند، هضم خوبی انجام نمی شود و قطعاً خلط بد تولید می شود. آنان باید تحرک داشته باشند، پیاده روی نمایند و ورزش کنند. بدنشان را با روغنهای گرم و تر چرب کنند، تنهایشان نگذاریم.