پاسخ پرسش : جایگزین ب کمپلکس و کلسیم جوشان- ترش کردن معده در دوران بارداری-ضعف بینایی-پوسیدگی دندان چاپ

آقا، 27 ساله                             
پرسش:1-جایگزین ب کمپلکس و قرص کلسیم جوشان در دوران بارداری چیست؟پاسخ: غذای سالم بخورید، آب میوه،گوشت و تخم مرغ نیز مفید هستند. کلسیم خانگی هم استفاده کنید.

2- برای ترش کردن معده در دوران بارداری چکار باید کرد؟


پاسخ: به توصیه های بهداشتی، بارداری و توصیه های مربوطه رجوع نمایید.

3- برای بر طرف کردن ضعف بینایی و عینکی بودن چاره ای وجود دارد؟


پاسخ: به توصیه مربوطه در زمینه چشم، (ریختن عسل در چشم / ورزش چشم) رجوع نمایید، در طب سنتی موارد و سرمه هایی برای درمان ضعف چشم وجود داشته است که ترکیب آن دقیقاً وجود دارد و باید افرادی همکاری نمایند تا آنها را بسازند و برای استفاده عموم عرضه نمایند.

 

4- برای دندانهای پوسیده چکار کنیم؟

پاسخ: تدابیر مراقبت از دندان ها را باید رعایت نمایید، دندان پوسیده را هم مراقبت نمایید تا بیشتر از آن پیش نرود.