پاسخ پرسش : حجامت کردن برای میگرن – بهترین زمان برای حجامت چاپ
برچسب ها: حجامتمیگرنبهارپاییز

آقا، 16 ساله
پرسش: لطفا طریقه حجامت کردن برای میگرن را توضیح دهید کدام ماه سال برای حجامت کردن بهتر است؟پاسخ: اصولاً سه حجامت پی در پی (20 روز یکبار یا یک ماه یکبار) می تواند سردرد میگرنی را درمان کند. ولی مراجعه کنید خیلی بهتر است.
بهترین زمان برای حجامت در طی یک سال بهار و پاییز می باشد و همچنین آن زمانی که برای منزل خانه تکانی می کنند برای بدن هم آن زمان حجامت خوب است.
ضمناً در محدوده زمانی روزهای هفدهم هر ماه قمری تا بیست و هفتم هر ماه انجام حجامت بهتر است.