پاسخ پرسش : منع استفاده از کنستانتره حیوانی در غذای مرغ ها – ذبح گنجشک و کبوتر چاپ
برچسب ها: تخم مرغمرغ محلیذبح پرندگان

آقا، 30 ساله
پرسش: با سلام و خسته نباشید
آیا تخم مرغ مرغ محلی که کنستانتره بخورد مورد تایید است.
و اینکه گنجشک و کبوتر را چگونه سر ببریم ( آیا می شود سرش را با دست کند )


پاسخ: اگر منظور کنستانتره حیوانی است، بسیار مضر است. حیوانات گیاه خوار اگر کنستانتره تهیه شده از گوشت حیوانات (همچون ماهی) را بخورند، باعث ایجاد مشکلات جدی خواهد شد. جنون گاوی بدین جهت ایجاد شد.
در مورد سوال سر بریدن نیز به کتب فقهی قسمت آداب ذبح پرندگان مراجعه نمایید چرا که مثل ذبح همه پرندگان است.