پاسخ پرسش : عدم امکان تغییر طبع ذاتی افراد چاپ
برچسب ها: بیماری msطبیعت جبلی

 

خانم، 27 ساله
پرسش: باسلام
با توجه به صحبت های قبلی شما آیا کسانی که مبتلا به بیماری ms هستند می توانند با مصرف غذاهای گرم طبع شان را عوض نمایند.پاسخ: طبیعت جبلی هیچ کس قابل تغییر نیست و هر کس می تواند با طبیعت جبلی خودش، تندرست باشد.