پاسخ پرسش : تقویت حافظه چاپ
برچسب ها: تقویت حافظهروغن اردهحواس پرتی

 

پرسش : دانشجو هستم و حافظه ام خیلی ضعیف شده است و هواس پرتی نیز دارم و موقع امتحان همه چیز از یادم میرود . لطفا” یاریم کنید . دست حق به همراهتان…

 

 

پاسخ :  برای حافظه از روغن ارده (روغنی که بعد از اینکه کنجد را ارده کردند از آن روغن تهیه می کنند) در غذاهایتان استفاده کنید.