پاسخ پرسش : توصیه به افراد مناطق جنوب در خصوص گرد و غبار هوا چاپ
برچسب ها: بیمار یتنفسیبخورچای کوهیبخور گشنیز

آقا، 38 ساله
پرسش: یکی از بیماری هایی که افرادی که به مناطق حوزه خلیج برای زندگی می روند بیماری تنفسی و ریوی همراه با سرفه های خشک و اخلاط می باشد مخصوصا در مناطق جنوب غربی که این امر ناشی از گرد و غبار زیاد و الوده در این مناطق است چه راه و حلی پیشنهاد می نمایید ؟پاسخ: دم کرده چای کوهی کمکتان می کند و محافظت فیزیکی و استفاده از ماسک نیز موثر است، قدما با دستمال جلوی بینی خود را در این نواحی می بستند. بخور گشنیز نیز برای شما خوب است.