پاسخ پرسش : خوابیدن بعد از خوردن سحری در ماه رمضان چاپ
برچسب ها: ماه رمضانسحریخوابمعده

پرسش : در ماه رمضان آیا اشکالی ندارد که بعد از خوردن سحری خوابید ؟

 

 

پاسخ : خیلی اشکال دارد چرا که وقتی می خوابید معده هم می خوابد (در زمان خواب معده می خوابد ولی روده بیدار است) و غذا در آن می گندد  و وقتی صبح بلند شوید یک حالت بدی در گلویتان هست شما می توانید وقتی غذا از معده به روده منتقل شد آن وقت بخوابید و این زمان بسته به نوع غذا و قدرت هضم کنندگی معده شما دارد. اگر معده شما قوی باشد ظرف مدتی کوتاه غذا را هضم می کند.