پاسخ پرسش : سرخ کردن مواد غذایی – دوره مصرف قطره نازیل برای درمان سینوزیت چاپ
برچسب ها: مواد غذایینازیلسینوزیتسرخ کردنروغن سیاهدانه

 

آقا، 34 ساله از قرچک
پرسش: 1.آیا سرخ کردن مواد غذایی باعث از بین رفتن مواد غذایی آن در درجه حرارت بالا نمیشود؟
2.برای سینوزیت به مطب شما امدم وشما برای من قطره نازیل 2 (روغن سیاهدانه ) را تجویز نمودید.تا چه مدتی باید از این قطره استفاده کنم؟ شما به من زمانی را نفرمودید.پاسخ: سرخ کردن در درجه حرارت بالا، توصیه نمی شود، چرا که باعث خشکی غذا شده و هضم آنرا سخت می کند و از غذائیت آن ماده غذایی کم می کند. سرخ کردن فقط در حد تف دادن، توصیه می شود.
برای سینوزیت نیز دارویتان را تا زمانی که علائم بیماری برطرف نشده می توانید استفاده کنید.