پاسخ پرسش : عدم رشد کافی کودک و حساس بودن به گرما چاپ
برچسب ها: عرقیاتشیر گاوکودک بد غذاشیر مادرکودکعرق رازیانهزیره

 

خانم، 21 ساله از بیدگل
پرسش: کودکی 11 ماهه با وزن تولد 300/3 و اکنون وزنش5 /7است و رشد خوبی ندارد وخیلی به گرما حساس است طوری که بعد ازهربیرون رفتن یک هفته مریض است وهیچ غذای کمکی نمیخورد مگر شیر مادر که ان هم خیلی کم و بدون لعاب است راهنمایی فرماییدپاسخ: بچه سیر نمی شود، مادر عرق رازیانه و زیره زیاد بخورد تا شیرش زیاد شود. به بچه هم شیر گاو بدهید و غذای سفره را هم کمی بخورد.