پاسخ پرسش : مصرف هم زمان داورهای شیمیایی و گیاهی چاپ
برچسب ها: دارودارو های گیاهیداروهای طب سنتیداروهای شیمیایی

خانم، 39 ساله                         
پرسش: 6 ماه است که بیماری آرتریت روماتوئید دارم.
در حال حاضر داروهای ,arava leflunomide ,Sulfasalazineو پردنیزولون مصرف می کنم آیا مصرف داروهایی که طب سنتی تجویز کرده و داروهای مذکور تداخل و یا اثر نا مطلوبی ندارد لطفا در مورد چگونگی مصرف راهنمایی کنیدپاسخ: تداخلی ندارد ولی کم کم داروهای شیمیایی را باید قطع کنید.