پاسخ پرسش : تنگی نفس درهنگام ترس چاپ
برچسب ها: حجامتمرزنجوشچای کوهیتنگی نفسترسآسم

 

آقا،  32 ساله از قم                          
پرسش: باسلام بچه هشت ساله ای درهنگام ترس دچار تنگی نفس میشود، درمان چیست ؟پاسخ: این یک نوع آسم هست که باید حتماً حجامت نمایند و دم کرده مرزنجوش و چای کوهی برای ایشان خوب است و به مرور با بزرگ تر شدن سن، بهتر می شود.