پاسخ پرسش : ظروف نگهداری غذا چاپ
برچسب ها: ظرف شیشه اینگهداری مواد غذاییخچالظرف لعابی

 

آقا،  32 ساله از تهران                    
پرسش: با سلام.آقای دکتر آیا نگهداری مواد غذایی درون یخچال در ظروف شیشه ای یا لعابی اشکال دارد ترجیها کدام بهتر استپاسخ: ظروف شیشه ای بهتر است و درب آن باید بسته باشد.