پاسخ پرسش : دلیل ماه گرفتگی چاپ
برچسب ها: نوزادماه گرفتگی

 

پرسش : دلیل ماه گرفتگی(مثلا بین ابروها به رنگ صورتی است)در نوزادان چیست و آیا از بین می رود و از چه سنی؟

 

 

پاسخ :  روی این موضوع داریم کار و تحقیقات می کنیم.