پاسخ پرسش : آب نیسان – طبع ترشی – منع خوردن ترشی برای افراد دارای مشکلات مفاصلی چاپ
برچسب ها: سرکهسرد و خشکترشیآب نیسانورم مفاصل پوکی استخوان

آقا، 37 ساله از تهران                   
پرسش:
1-هرچند ازفصل آب نيسان گذشته لطفا"در مورد خواص ان بنويسِد.
2-چه ترشی بدرد چه مزاجی می خورد؟ وآيا کسانی که دچار ورم مفاصل و يا پوکی استخوان هستند نبايد هيچ ترشی ای را مصرف کنند؟پاسخ: به مفاتیح الجنان مراجعه نمایید.
ترشی چون با سرکه تولید می شود و طبع سرکه سرد و خشک هست، طبیعت ترشی ها به سردی می رود و عموماً افرادی که درگیریهای مفصلی دارند، برایشان خوب نیست.