پاسخ پرسش : داروهای گیاهی کارخانه ای موجود چاپ
برچسب ها: دارو های گیاهیداروی گیاهی

پرسش : باسلام آیا داروهای گیاهی که در داروخانه ها موجود است را تایید می کنید؟

 

 

پاسخ : خیر مورد تایید نیست.