پاسخ پرسش : عدم امکان پریدن کلر آب - مدت زمان جوشاندن آب چاپ
آقا، 37 ساله از تهران         
پرسش: 1- باتوجه به اينکه به آّب شهرها کلر ميزنند و دسترسی به آب چشمه وچاه بسار سخت و يا غير ممکن است آيا ميتوان برای آنکه کلر آّب بپرد ان رابه مدت يکروز درون يک تشت يا لگن ريخت تا کلر آن بپرد؟
2- آب حداقل چه مدت بايد بجوشد تا قابل استفاده گردد؟

پاسخ: چون کلر با آب ترکیب شده با این کار، کلر نمی پرد.
آب چند دقیه کوتاه جوش بخورد کافی است.