پاسخ پرسش : خوردن آب انار قبل و بعد از حجامت چاپ
برچسب ها: حجامتترشیسردیآب انار
آقا، 27 ساله از گرگان                      
پرسش: با سلام  گفته شده قبل و بعد از حجامت آب انار مفید است درمواقعی غیر ازف صل انار میتوان از آب انار موجود بسته بندی بازار استفاده کرد ؟  در غیر این صورت چه جایگزینی برای انار وجود دارد؟

پاسخ: ما توصیه می کنیم هر چیز سالمی بخورید ولی این مواد کارخانه ای را مطلقاً نخورید.
آب انار هم برای بعضی از مزاجها بهتر است و برای برخی خیلی توفیقی ندارد.
اگر انار شیرین بتوانید بخورید بهتر است. ضمناً سردی و ترشی را بعد از حجامت نخورید.