پاسخ پرسش : منظور از دانه اسفند چاپ
برچسب ها: اسفنددانه های سیاه
آقا،31 ساله ازمشهد               
پرسش: باسلام لطفا بفرماييد اسفندي كه مورد تاييد اقاي دكتر ميباشد تخم ان است يا كامل ان كه در اتش ميريزند
؟

پاسخ: منظور تخم آن و همان دانه های سیاه آن است.