پاسخ پرسش : دوره های مقدماتی طب سنتی از طرف دانشکده طب سنتی چاپ
برچسب ها: طب سنتیغذای فاسدطبیب
آقا، 34 ساله      
پرسش: سلام علیکم آیا دوره های مقدماتی طب سنتی که از طرف دانشکده طب سنتی دانشگاه تهران به آدرس :
http://tim.tums.ac.ir/cmspage.asp?MenuId=30  برگزار میشود مورد تایید جنابعالی هستند؟

پاسخ: شما سر هر کلاسی که می نشیند بعد از آن برداشتی که می کنید از مطالب گفته شده و جهتی را که ایجاد می کند برای دانشجویان آن کلاس، از روح آن مطالب می توانید با اطلاع شوید.
ممکن است مطالبی گفته شود ولی آیا آن اساتید خود معتقدند و رعایت میکنند. چرا که رطب خورده، منع رطب کی کند.
ما معتقد هستیم  هر کس در این حرکت مقدس بخواهد قدم بردارد، باید اول خودش را اصلاح کند.
طبیب و استادی که خودش غذاهای فاسد را می خورد، دیگر نمی توانند دیگران را از خوردن  ممنوعیات منع نماید.
اگر مطالب هم درست باشد از تاثیر آن می کاهد.