پاسخ پرسش : عدم رسوب کردن روغنهای سالم در رگها چاپ
برچسب ها: روغنروغن دنبهقلب و عروقبیماری قلبی و عروقیانفارکتوس

خانم، 38 ساله از قزوین

 

پرسش: گفته میشود روغنهای حیوانی مثل روغن دنبه در رگها رسوب میکنند و به مرور زمان برای افراد کم تحرک که در جامعه ی کنونی ما زیاد میباشند ایجاد بیماریهای قلبی عروقی و انفارکتوس میکنند.باتوجه به این ایا شما ادامه ی استفاده از این نوع روغن را پیشنهاد میدهید؟ نظر شریفتان چیست؟

 

 

پاسخ: اولاً بجای روغنهای مایع و نباتی موجود در بازار، بهتر است روغن حیوانی یا دنبه خورده شود که به هیچ وجه رسوب نمی کنند. ثانیاً اگر تحرکتان کم هست، روغن و مواد چرب و غذاهای سنگین (پرکالری) را کمتر بخورید.