پاسخ پرسش : ظرف مناسب جوشاندن سرکه در تهیه ترشی - منع روغن کنجد و فراورده های کنجد در زمان بارداری چاپ
برچسب ها: بارداریسرکهظرف برنجیظرف مسیروغن کنجدفراورده های کنجد
آقا، 36 ساله از قم
پرسش: 1- آیا می توان سرکه را در ظرف مسی جوشاند (مثلا برای درست کردن ترشی هایی مثل بادمجان - یعنی بادمجان و سرکه را در ظرف مسی ریخته و بجوشانیم - و اگر نمی شود این کار را با استفاده از چه ظرفی می توان انجام داد؟

پاسخ: در ظروف مسی قلع شده یا ظروف برنجی مانعی ندارد.

2 - بعضی از طبیبان سنتی خانم های باردار را از خوردن روغن کنجد و فراورده های کنجد در زمان بارداری منع میکنند و می فرمایند که این کار باعث سقط جنین و یا عوارضی برای جنین می شود ؟ این امر چه مقدار صحت دارد؟ (البته این عزیزان می فرمایند یکی دو روز قبل از زایمان برای تسهیل زایمان روغن کنجد خورده شود)

پاسخ: بله، مطالب مذکور کاملاً درست است. زنان باردار باید روغن کنجد و فراورده های کنجد را کم بخورند.