پاسخ پرسش : قاشقهاي آهني چاپ
برچسب ها: قاشق غذا خوریزنگ زدگیقاشق آهنی
آقا، 33 ساله
پرسش: قاشقهاي آهني در ابتدا برنگ تيره اند و زنگ نميزنند و طعم و بوي آب را خيلي تغيير ميدهند ولي پس از مدتي رنگ آنها سفيد تر شده،زنگ ميزنند و هيچ بو ومزه اي ايجاد نميکنند آيا هنوز خاصيت آنها مثل روز اول است؟

پاسخ: باید مطمئن باشید که قاشق شما قدیمی و آهنی هست. زنگ زدگی آهن نیز مشکلی را ایجاد نمی کند.