پاسخ پرسش : کبد مرکز شادی و کلیه مرکز غم چاپ
برچسب ها: کبدطب سنتیکلیه ها
آقا، 30 ساله
پرسش: آقا امام رضا فرمودند : کبد مرکز شادی و کلیه مرکز غم می باشد لطفا از نظر علم پزشکی توضیح دهید با تشکر از زحمات شما

پاسخ: این حدیث را ما نشنیده ایم. کبد خون می سازد و از لحاظ طب سنتی دم در کبد ساخته می شود. اما کار کلیه دفع فضولات است.