پاسخ پرسش : امکان درمان هپاتیت - توصیه به بیماران هپاتیتی چاپ
برچسب ها: زیتونروغن زیتونحجامتعرق کاسنیهپاتیتت سیآب کلردارسکنجبین عسلی
خانم، 24 ساله از تبریز
پرسش: ایا در طب اسلامی بیماری هپاتیت سی درمان دارد؟
ایا بیمار ما نیاز به درمان حضوری دارد دکترها گفتند که از سلمانی دچار این بیماری شده است و 80درصد کبد از بین رفته وحتی دارو وپیوند نیز امکان ندارد بیمار ما 65  سال دارد.

پاسخ: بله در صورت مراجعه به مطب داروی گیاهی ارائه می گردد. نقداً به هیچ عنوان بیمار فراورده های صنعتی و آب کلردار اصلاً نخورند. سکنجبین عسلی میل نمایند و عرق کاسنی فراوان بخورند. روغنشان روغن زیتون باشد و خود زیتون را نیز فراوان بخورند و حتماً حجامت هم بکنند.